Сензори, датчици

Сензор е устройство за откриване, че може да усети измерва информация и може да продукция, предава, обработката, съхранението, дисплей, запис и контрол на информацията за филц.

Търсене по подкатегория